Een woordbeeld is poëzie en beeldende kunst ineen. Eeuwenoude woordbeelden heb je in het Arabisch, bijvoorbeeld van Koranversen, maar ook in de Chinese kalligrafie. De Belgische kunstenaar en dichter Christian Dotremont (1922-1979), liet zich inspireren door deze kunstvorm. Hij was één van de oprichters van Cobra, een kunstenaarsbeweging die na de wrede oorlogsjaren op zoek ging naar oorspronkelijkheid in de kunst. Vroege kunst uit andere culturen was voor de kunstenaars die bij Cobra waren aangesloten één van de inspiratiebronnen.

‘Temps multiple’- Christian Dotremont

Een bekend woordbeeld van Dotremont was ‘Temps multiple’ (Veelvuldige tijd). In dit werk gaat het duidelijk niet alleen om de tekst (je kunt de woorden alleen met moeite ontcijferen), maar vooral ook om het beeld.

Het is leuk om met kinderen woordbeelden te maken. Dat kan gewoon met een balpen, maar leuker is het om het met een kroontjespen en inkt te doen. Of voor een ander effect met een kalligrafeerstift. Je kunt abstracte woordkunst maken, zoals Dotremont.

Een ander idee is om een herkenbaar beeld te maken, zoals het woord ’tunnel’ hierboven en het gedicht ‘Prik de egel, steel zijn stekels’ van Mare.

Basmala. Basmala is de Arabische spreuk Bismi’llah ir-Rahman ir-Rahiem, die moslims kunnen zeggen voor het verrichten van een goede daad om die op te dragen aan Allah.