The Dam is een prentenboek over een stuwmeer in wording in Northumberland (Noord-Engeland). Een vader en dochter nemen met vioolspel, zang en dans afscheid in de lege huizen die binnenkort onder water zullen staan. Ze halen herinneringen op aan de mensen die er eerder muziek maakten. De ingetogen illustraties geven een weerslag van de sfeer die de muziek meebrengt en ook van het landschap. Het samenspel met de tekst is bijzonder, omdat die uit poëtische zinnen en dialogen bestaat. The Dam ademt nostalgie, maar stemt niet treurig; als het stuwmeer er is zal er ook weer een mooi landschap ontstaan en de muziek zal nooit verdwijnen. Of, zoals David Almond schrijft:

‘The music is inside us.
It flows through all the dams in us.

It makes us play.
It makes us sing.
It makes us dance.’

Met een basale kennis van het Engels is dit boek goed te begrijpen. Het poëtische karakter van de tekst biedt kinderen de kans om de schoonheid van de taal te ervaren. The Dam is een gelaagd verhaal en daardoor geschikt voor kinderen van verschillende leeftijden, vanaf een jaar of zes. Het leent zich goed om over door te praten. Vragen die je bijvoorbeeld zou kunnen stellen zijn: ‘Welk gevoel geeft dit verhaal je en hoe komt dat?’, ‘Dit verhaal is gebaseerd op herinneringen van een vader en dochter die beiden muzikant zijn aan wat er allemaal gebeurde toen er een dam werd gelegd om een stuwmeer te maken. Wat denk je dat de schrijver en de illustrator allemaal hebben gedaan om tot dit boek te komen?’ en ‘Wat zou de boodschap zijn van het boek? Of zijn er meer boodschappen?’.

Voor andere benaderingen kun je deze lesbrief van de uitgever lezen.

The Dam, David Almond & Levi Pinfold (ill.), Walker Studio: 2018