Heldendichten zijn al bekend sinds de eerste geschriften die bewaard zijn gebleven. Het zijn lange verhalen in dichtvorm, die de lotgevallen van een held vertellen, zoals die van Gilgamesj uit de 20e eeuw voor Christus.

Door de eeuwen heen zijn veel heldendichten geschreven. De meeste over mannen. Alsof er geen heldinnen zijn. Voor feministes 😉 als Mare en ik reden om eens ééntje te schrijven over een vrouw. Hoe zijn we te werk gegaan? Wij hebben thuis het boek ‘Niemand in het bijzonder’, van Arend van Dam. Hierin beschrijft hij markante vrouwenlevens. Er zijn meer van dit soort boeken, denk aan ‘Heldinnen’ van Janny van der Molen of aan ‘Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes’ van Elena Favilli. Wij hebben het verhaal van Maria van Antwerpen genomen en daarover een gedicht geschreven. Om de beurt een regel.

Maria van Antwerpen (1719-1781) kon het niet accepteren dat zij als vrouw niet vrij was om te gaan en staan waar zij wilde. Ze verkleedde zich als man. Hoe dat verder ging? Lees dat maar in ons gedicht.

Maria van Antwerpen

Maria liet zich niet kisten
Zij was de vrouw van vele listen
Ze verkleedde zich als man
En haar schuilnaam werd Jan
Zo kon ze tenminste geld verdienen
Dat vrouwen minder recht hadden dan mannen deed haar grienen
Als soldaat ging ze vechten
Niet alleen tegen de Fransen, maar ook voor vrouwenrechten!
Ze trouwde zelfs twee keer met een vrouw
In de gevangenis toonde ze geen berouw
In Gouda beloofde ze de rechter dat ze zich nooit meer als man zou verkleden
Die belofte heeft ze overtreden
Ze leefde zoals zij dat wilde
Omdat ze zich als vrouw maar verveelde

Heb je geen boek dat je kunt gebruiken? Zoek dan naar inspirerende vrouwenlevens in de krant of op internet. Je kunt natuurlijk ook levens gebruiken van vrouwen die je kent.